Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp JE VINA/JE & Tech Company Limited

Giá trị Hợp đồng: 41,593,334 VDN

Thời gian thi công: 04/2014-03/2015

Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nguyên liệu thô, lắp đặt thiết bị , đường ống - Dự án Nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh.

 

 

 Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang