Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

1. Ông Lê Văn Hậu
    Sinh năm: 1973
    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
    Chức vụ: Chỉ tịch HĐQT - Giám đốc Cty 

 2. Ông Vũ Hồng Thái

    Sinh năm: 1974

    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí; Tiến sĩ Kỹ thuật

     Chức vụ: Phó Giám đốc    Bài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang