Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Công ty CP LICOGI 16 M&C ký kết hợp đồng với Cty CP Xi măng Hà Tiên 1

Dự án Thi công xây dựng công trình gia cố, chống thấm lòng suối Pack Krea

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình gia cố, chống thấm lòng suối Pack Krea

Giá trị hợp đồng: 11.900 triệu đồng

Địa điểm thi công: Nhà máy Xi măng Bình Phước, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang