Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Ký hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu Phân xưởng cát tiêu chuẩn Long An

Ngày 09/11/2016 Tại trụ sở văn phòng chính Công ty CP Xi Măng Hà tiên 1 đã tiến hành  tổ chức  lễ kỹ kết hợp đồng giữa Công ty CP  Xi măng hà Tiên 1 và Công ty CP Licogi 16 M&C. Đây là gói thầu: “ Thi công xây dựng phân xưởng cát tiêu chuẩn” thuộc dự án: “Di dời ký kết, cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng cát tiêu chuẩn từ trạm nghiền thủ đức sang trạm nghiền Long An với Tổng giá trị: 8.808.074.744 đồng.

LICOGI 16 M&C sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ công việc từ cung cấp nhân lực, máy thi công, vật liệu chính, vật liệu phụ đến trang thiết bị phục vụ thi công và các chi phí cần thiết khác để thực hiện Hợp đồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế của dự án.

+  Địa điểm thi công: Trạm nghiền Long An, thuộc cụm công gnhiệp Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

+  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang