Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 22 tháng 02 năm 2013 Chi bộ LICOGI 16 long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Trải qua quá trình cố gắng phấn đấu và rèn luyện bản thân, cùng với sự hướng dẫn, giới thiệu của Bí thư và đảng viên thuộc Chi bộ, ngày 22/02/2013 quần chúng Tràng Văn Coóng chính thức trở thành Đảng viên của Chi bộ cơ khí LICOGI 16.

 


Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang