Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Nhằm tạo điều kiện cho CBCNV Công ty gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ôn lại chặng đường sau một năm làm việc vất vả. Công ty tổ chức tiệc tất niên 2016 và mừng xuân Đinh Dậu cho toàn thể CBNV Công ty, chương trình tất niên còn có sự tham dự của các đối tác, các ngân hàng và các đon vị thành viên thuộc hệ thống LICOGI 16.Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang