Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 22/12/2017 Công ty CP LICOGI 16 M&C đón nhận chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực Thi công kết cấu thép công trình hạng I do Bộ xây dựng cấp.
Với năng lực và kinh nghiệm từ hơn 10 năm nay, LICOGI 16 M&C luôn luôn khẳng định uy tín và chất lương trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty.Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang