Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 27/3/2010, tại hội trường lầu 5 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Licogi16, Công ty CP Cơ Khí LICOGI 16 đã tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2010.

Năm 2009, Cty CP Cơ Khí LICOGI đạt danh thu 98.094 triệu đồng đạt 104% kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế là 5.573,3 triệu đồng, lợi nhuận chia cổ tức là 2.499,750 đồng và tỷ lệ chia cổ tức đạt 17%, Thu nhập bình quân của CBCNV đạt 4,1 triệu đồng/người/tháng.

 

Trong năm 2010, thi công xây lắp vẫn là lĩnh vực chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục hoàn thành các công trình xây lắp: Công trình nhà máy Xi Măng Bình Phước, công trình thủy điện Dakdring, công trình bột giấy Phương Nam, thi công đường Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu…

Bên cạnh đó, Cty tiếp tục kết hợp với hai công ty thành viên CP Licogi 16.8 và Licogi 16.5 để hoàn thành dựán đất 38ha tại Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

Năm 2010, Công ty vẫn tập trung vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp đồng thời nâng cao chất lượng của các sản phẩm nhằm nâng cao thương hiệu LICOGI 16M, ứng dụng các công nghệ xây dựng mới trong lĩnh vực tư vấn để chiếm lĩnh thị trường.

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; phươngán Phân phối lợi nhuận năm 2010; trả cổ tức năm 2010; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010. Đại hội cũng đã thống nhất các chỉ tiêu kinh tế năm 2010 cụ thể như sau: Tổng giá trị SXKD đạt 160 tỷ đồng, doanh thu đạt 120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, chia cổ tức 20% và thu nhập bình quân của CBCNV đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng.

 

Ảnh minh họaBài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang