Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP LICOGI 16 M&C được bắt đầu từ lúc 08h30' sáng ngày 28/05/2016, với sự có mặt của 35 cổ đông, đại diện cho 1.882.600 cổ phần trên tổng số 2.600.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 72,14%. Với sự điều khiển của ông Vũ Công Hưng - Chủ tịch HĐQT.

Đại diện cho Ban điều hành, ông Lê Văn Hậu - Giám đốc Công ty đã đọc bản báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016. Năm 2015, nền kình tế Việt Nam cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh kế có bước phục hồi nhưng hiệu quả vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của Ngành xây dựng còn nhiều hạn chế, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho SXKD, đầu tư phát triển. Công ty CP LICOGI 16 M&C cũng đã trải qua một năm đầy biến động, tuy nhiên với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng Công ty cũng đã đạt được kết quả cao nhất so với kế hoạch đặt ra. 

Một số hoạt động chính của năm 2015 đó là:

- Gia công chế tạo, lắp đặt kết cấu thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn. Gia công chế tạo, lắp đặt bồn, bể chứa.

- Sản xuất sản phẩm công nghiệp: Sản xuất thang máng cáp và thanh giá đỡ đa năng (Unistrut).

- Thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. 

Với KH SXKD năm 2016, Ban lãnh đạo Cty cũng khẳng định: Năm 2016, kinh tế trong nước được dự báo sẽ dần đi vào ổn định, tuy nhiên vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chỉ tiêu tăng trưởng do Chính phủ đưa ra vẫn thấp hơn so với năm trước, đầu tư công giảm, các nhà đầu tư vẫn khó tiếp cận với nguồn vốn. Ban lãnh đạo cũng nêu ra các yếu tố thuận lợi và khó khăn trong năm 2016

* Các yếu tố thuận lợi:

- Có đội ngũ cán bộ công nhân có nhiều kinh nghiệm, năng động và ham học hỏi

- Có cơ sở hạ tầng trang thiết bị đồng bộ

- Công ty mở rộng ngành nghề sang lĩnh vực xây dựng dân dụng và cầu đường.

* Các yếu tố khó khăn:

- Nền kinh tế vẫn chưa phục hồi, đầu tư công giảm, thị trường bị thu hẹp;

- Đầu tư nước ngoài tăng nhưng chưa đáng kể;

- Vấn đề tìm kiếm đối tác mới gặp nhiều khó khăn;

- Công tác thu hồi vốn còn chậm trễ.

Sau buổi thảo luận khẩn trương và sôi nổi, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua các nội dung quan trọng: 

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;

4. Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch ngân sách năm 2016;

5. Và một số nội dung quan trọng khác.

Với tỷ lệ biểu quyết 100% Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty CP LICOGI 16 M&C đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty, ông Vũ Công Hưng - Chủ tịch HĐQT xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của toàn thể quý vị cổ đông trong suốt thời gian qua và xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe - thành công!

 Bài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang