Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Ngày 08/09/2022 Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, sau thời gian làm việc nghiêm túc và khách quan, ban Kiểm phiếu đã thống kê được số phiếu gửi về, số phiếu hợp lệ và không hợp lệ. Qua kết quả kiểm phiếu HĐQT tiến hành họp và ra nghị quyết thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm các ông bà sau:

- Ông Lê Văn Hậu                             - Sinh năm: 1973 với tỷ lệ phiếu bầu: 244,69% - Thành viên HĐQT

- Ông Phí Ngọc Anh                          - Sinh năm: 1972 với tỷ lệ phiếu bầu: 12,57%   - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Phúc Bảo Khương     - Sinh năm 1982 với tỷ lệ phiếu bầu: 10,26%    - Thành viên  HĐQT - Thành viên độc lập 

- Ông Đỗ Quang Dũng                      - Sinh năm 1983 với tỷ lệ phiếu bầu: 9,5%        - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà                   - Sinh năm 1977 với tỷ lệ phiếu bầu: 9,5%        - Thành viên HĐQT

Để nắm được thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tại đây

Trân trọng!Bài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang