Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Khởi công xây dựng Nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ VINA AGRI - Chi nhánh Bình Định

Ngày 06/03/2017 Công ty LICOGI 16 M&C ký kết hợp đồng thi công xây dựng Nhà máy thức ăn chăn nuôi CJ VINA AGRI - Chi nhánh Bình Định, hạng mục Xây dựng tại KCN Nhơn Hòa - An Nhơn - Bình Định

Thời gian thi công: 05 tháng

Tổng giá trị HĐ (sau thuế): Hơn 14 tỷ đồng.

 

 

 Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang