Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Làm thế nào để nhà thầu chứng minh năng lực khi chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực?

Báo xây dựng - Báo điện tử của Bộ Xây dựng có bài viết:

Nhà thầu thi công chứng minh năng lực thế nào?

Trường hợp nhà thầu thi công chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì chứng minh năng lực của nhà thầu thông qua hợp đồng thi công xây dựng kèm theo biên bản nghiệm thu.


Ảnh minh họa

Ông Bùi Công Đức (Sơn La) hỏi: Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được tham gia thi công xây dựng gói thầu quy mô nhỏ trên 1 tỷ đồng không?

Theo ông Đức tham khảo Khoản 2, Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV "khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó".

Ông Đức đề nghị giải đáp, vậy nhà thầu phải có tài liệu gì để chứng minh, và người phụ trách lĩnh vực chuyên môn là người như thế nào? Giám đốc hay là cán bộ kỹ thuật của công ty?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 113 Luật Xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của mình.

Theo đó, trường hợp nhà thầu thi công chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì chứng minh năng lực của nhà thầu thông qua hợp đồng thi công xây dựng kèm theo biên bản nghiệm thu.

Người phụ trách lĩnh vực chuyên môn là người chủ trì thực hiện công việc.

 

Theo Baochinhphu.vn

 Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang