Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Kính gửi Quý cổ đông,

Thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định của Pháp luật hiện hành, Công ty CP LICOGI 16 M&C công bố thông tin để các quý cổ đông hiện hữu được biết.

Nội dung chi tiết

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Người công bố thông tin qua địa chỉ Email; info@licogi16m.vn.

Trân trọng.Bài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang