Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Công ty CP LICOGI 16 M&C thông báo về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi Quý Cơ quan, Khách hàng và Đối tác đồng kính gửi Quý cổ đông của Công ty

Trước tiên Công ty chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý Cơ quan, Khách hàng và Đối tác cũng như Quý cổ đông của Công ty trong thời gian qua.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/06/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 05/01/2022.

Công ty chúng tôi xin thông báo về các thay đổi liên quan tới Công ty như sau (Hình ảnh bên dưới):

Trân trọng!Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang