Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty CP LICOGI 16 M&C kính gửi Quý cổ đông

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chi tiết vui lòng xem tại đây

2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chi tiết vui lòng xem tại đây

3. Quy chế điều hành Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chi tiết vui lòng xem tại đâyBài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang