Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

1. Thông báo chốt danh sách Cổ đông: Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 03/04/2012.

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty CP cơ khí LICOGI 16 tại thời điểm 16h00 ngày 03/04/2012, sẽ được quyền tham dự đại hội ccổ đồng thường niên năm 2012 của Công ty.

2.Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty CP cơ khí LICOGI 16 nhiệm kỳ 2012-2017:

Chi tiết Quy định về tiêu chuẩn vui lòng download tại đây

3. Giấy ủy quyền tham dự:

Chi tiết vui lòng download tai đâyBài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang